Fan Zhendong, Ma Long, Xu Xin, Sun Yingsha, Chen Meng and Wang Manyu lead the WTT Grand Slam list

2022-08-14 0 By

From March 11 to 20, the first Grand Slam tournament of WTT World Table Tennis Federation will be held in Singapore. China Ping men’s singles Fan Zhendong, Ma Long, Liang Jingkun, Xu Xin, Lin Gaoyuan, Wang Chuqin will participate.In the women’s singles, Sun Yingsha, Chen Meng, Wang Manyu, Liu Shiwen, Wang Yidi and Chen Xingtong participated.Men’s singles seeded players, 1-4 are Fan Zhendong, Ma Long, Hugo Calderano, Zhang Benzhihe.5-8 respectively, Liang Jingkun, Ocharov, Lin Yunru, Boer.9-16 Are Xu Xin, Lin Gaoyuan, A Luna, Wang Chuqin;Picheford, Francesca, Falk, Jung Young-sik.These 16 players are also the current top 16 players in the world.No. 17-32, Daco, Moregaard, Chang Woo-jin, Simon Gotz, Lee Sang-soo, Chang Woo-jin, Niwa Tao-hee, Chuang Ji-yeon.Omar, Freitas, Galdos, K. Karlsson, Reuven Ferus, Kanek, Kalberg, Gananassekaran.A total of 50 seeded players, others are Achanta, Grasmenko, Khoo Dang, Ahn Jae Hyun, Yuya Uta etc.Women’s singles seeded players, 1-4 are Sun Yingsha, Chen Meng, ITO Mei Makoto, Wang Manyu.5-8 are Respectively Wang Yidi, Hayata Hina, Du Kailai, Ishikawa Kasumi.9-16 respectively, Feng Tianwei, Tian Zhixi, Diaz, Zheng Yijing;Chen Xingtong, Hirano Miu, Liu Shiwen, Soljia.From 17th to 32nd are Polkanova, Xu Xiaoyuan, Han Ying, Yang Xiaoxin, Hitomi Sato, Szokos, Yu Mengyu and Nina;Shan Xiaona, Margarita, Chen Siyu, Matlova, Samara, Bruna, Sutasini, Erland.The 50 seeded players also include Zhang An, Ni Xiilian, Fu Yu, Miu Kato, Shen Yubin and so on.